โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม ส.ส. กาญจนา จังหวะ

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ” เร่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 2159 ให้กว้าง 12 เมตร เพิ่มความปลอดภัยให้ ปชช.ในการสัญจร

,

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ” เร่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 2159 ให้กว้าง 12 เมตร เพิ่มความปลอดภัยให้ ปชช.ในการสัญจร

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่า ตนได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองในถนนทางหลวงหมายเลข 2159 ช่วงชัยภูมิ หนองบัวแดง ระยะทาง 42 กิโลเมตร สภาพถนน
ทั้ง 8 เมตร โดยมีพื้นทางกว้าง 7เมตร ไหลทางกว้าง 0.5 เมตร ซึ่งถนนทางหลวงดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนายังคงสภาพเดิม ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อครั้งแรก และปัจจุบันกลายเป็นถนนที่แคบ อีกทั้งจราจรเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่บรรทุกพืชผลทางเกษตรไปยังจังหวัดจำนวนมากทำให้ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

“ดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ สายทางหลวงดังกล่าว ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานกว้าง 12 เมตร เพิ่มทางสะดวกและปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาในเส้นทางหลวงดังกล่าวด้วย“น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อถึงการก่อสร้างข้ามลำน้ำเจา เป็นหมู่บ้านที่ขาดการพัฒนา แต่เดิมสะพานนี้ ชาวบ้านบริจาคเงินสมทบในการสร้างสะพานเอง โดยไม่ได้รับ แบบมาตรฐาน ความเดือดร้อนอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องอำเภอภักดีชุมชน หมู่บ้านวังตระกูล ตำบล แหลมทอง ตนขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งสร้างสะพานให้ได้แบบมาตรฐานอย่างเร่งด่วน เพราะสะพานดังกล่าวชำรุดมาก จึงขอให้ดำเนินการอย่างโดยเร็ว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 11 ตุลาคม 2566

“สส.กาญจนา จ.ชัยภูมิ” หารือร่วมหน่วยงานรัฐเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบพี่น้องปชช.

,

“สส.กาญจนา จ.ชัยภูมิ” หารือร่วมหน่วยงานรัฐเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบพี่น้องปชช.

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.จ.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ร่วมประชุมกับ น.ส.อัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล และนายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงปัญหาอุปสรรค ที่จะนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่มีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ ประกอบกับภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชัน เมื่อมีปริมาณฝนที่สะสมมาก จะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่สร้างความเสียหายเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำฝนเป็นผลจากอิทธิพลของมรสุมที่พาดผ่าน และความผิดปกติของสภาวะอากาศในประเทศที่มาจากเอลนีโญ ซึ่งการบริหารจัดการจะมีความสำคัญมาก เนื่องจากในพื้นที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการใช้น้ำทั้งเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงฤดูฝน เนื่องจากไม่สามารถเก็บกักน้ำส่วนเกินได้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 ตุลาคม 2566

“สส.กาญจนา” เผย ฝนตกหนักกัดเซาะถนนเข้าพื้นที่ทำเกษตรพัง ประสาน อบต.เร่งซ่อมแซมลดความเดือดร้อนให้ ปชช.

,

“สส.กาญจนา” เผย ฝนตกหนักกัดเซาะถนนเข้าพื้นที่ทำเกษตรพัง ประสาน อบต.เร่งซ่อมแซมลดความเดือดร้อนให้ ปชช.

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ตนได้รับแจ้งจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ บ้านวังตะกู ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ถึงปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากเส้นทางเข้าพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและกัดเซาะถนนพื้นที่เกษตรกรเสียหาย และความเดือดร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูทำนาปี แต่ยังไม่ได้รับซ่อมแซม จึงส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพ ตนจึงได้เร่งประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังตะกู เข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 กันยายน 2566