โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 12 มิถุนายน 2024

“สส.ชนนพัฒฐ์” จับมือแม็คโคร-โลตัส เปิดช่องทางจัดจำหน่ายเมลอนสีทอง ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมสร้างชื่อเสียงตีตราสินค้าเกษตรประจำถิ่น

,

“สส.ชนนพัฒฐ์” จับมือแม็คโคร-โลตัส เปิดช่องทางจัดจำหน่ายเมลอนสีทอง ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมสร้างชื่อเสียงตีตราสินค้าเกษตรประจำถิ่น

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมหารือกับ เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนสีทองในพื้นที่ตำบลพังยาง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรอำเภอ
ศูนย์ค้าส่งแม็คโคร และห้างสรรพสินค้าโลตัส ในการนำผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลเก็บเกี่ยวหน้า เข้าไปจัดจำหน่ายในศูนย์การค้าทั้งสองแห่ง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกรใน อ.ระโนด พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภออีกทางหนึ่งด้วย

“เมลอนสีทอง ของชาวสวน อ.ระโนด มีคุณภาพสูง เนื้อกรอบ หวานฉ่ำ เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่แพ้แหล่งเพาะปลูกในพื้นที่อื่น จัดได้ว่าอร่อยที่สุดในประเทศ ผมเห็นว่า การดึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้ง 2 แห่งมาเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกรแล้ว ยังจะเพิ่มช่องทางเข้าถึงเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเมลอนสีสอง ของอำเภอระโนด เป็นการยกระดับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว“ นายชนนพัฒฐ์ กล่าว

นายชนนพัฒฐ์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะ สส.ในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อทุกคนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ซึ่งในการดึงห้างยักษ์เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ให้มีช่องการตลาดมากขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย และตนต้องขอขอบคุณเกษตรจังหวัดสงขลาและเกษตรอำเภอ ที่เข้าช่วยประสานงานและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“สันติ” รมช.สธ.เปิดศูนย์เวลเนส รพ.ห้วยเกิ้ง หนุนแพทย์แผนไทยผสมผสานฟื้นฟูสุขภาพ ปชช.

,

“สันติ” รมช.สธ.เปิดศูนย์เวลเนส รพ.ห้วยเกิ้ง หนุนแพทย์แผนไทยผสมผสานฟื้นฟูสุขภาพ ปชช.

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและเปิดอาคาร Wellness Center โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี เพื่อบูรณาการงานรักษาแบบบูรณาการด้วยทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูและปรับสมดุลในร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานแลบองค์รวม พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเกิ้งตามจุดต่างๆ อาทิ บูธนิทรรศการการแพทย์แผนไทย , บูธนิทรรศการการให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้ , บูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร , บูธนิทรรศการวิสาหกิจชุมชน , บูธนิทรรศการการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาไทย และเยี่ยมชมโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาล

นายสันติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบาย 5 + 5 เพื่อเร่งรัดพัฒนาสานต่อ โดยการยกกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 นโยบายที่จะเร่งพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอนามัยที่ครอบคลุมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำเวชศาสตร์วิถีชีวิตแบบบูรณาการ สู่การดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานของโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

“ปัจจุบันความต้องการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการขยายบริการให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีจนเป็นที่ยอมรับ ให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทีมสหวิชาชีพคอยดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในทุกขั้นตอน โดยการบูรณาการทางการแพทย์ให้บริการทางทันตกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต และยังเป็นศูนย์ประสานงานเวชศาสต์ครอบครัวออกเยี่ยมบ้านด้วยทีมวิชาชีพ” นายสันติ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีโรงผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร WHO GMP มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ยาสมุไพรที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในโรงพบาบาลและกระจายออกไปสู่ทุกโรงพยาบาลใน จ.อุดรธานี โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายได้แก่ น้ำมันนวด ยาดมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร และสมุนไพรชนิดแคปซูน 5 ตำหรับ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะขามแขก เพชรสังฆาต และเถาวัลย์เปรียง นอกจากนี้ยังมีน้ำมันกัญชาขมิ้นทองสูตรเฉพาะของโรงพยาบาลอีกด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“สส.อัคร”จับมือ อบจ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาถนน ต.บึงกระจับ ชำรุด สร้างปัญหาในการขนถ่ายสินค้าเกษตร เผย ต้องเร่งทำก่อนถึงหน้าฝน

“สส.อัคร”จับมือ อบจ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาถนน ต.บึงกระจับ ชำรุด สร้างปัญหาในการขนถ่ายสินค้าเกษตร เผย ต้องเร่งทำก่อนถึงหน้าฝน

นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดเส้นกลางทุ่ง-ห้วยไผ่ เขตพื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าโรง-ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี ที่มีปัญหาในการขนถ่ายสินค้าในการเกษตร ซึ่งทางชาวบ้านได้ร้องเรียนความเดือดร้อนถนนเส้นการเกษตร ที่ ชาว ต.ท่าโรง และ ต.บึงกระจับ ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อขนถ่ายสินค้าการเกษตรและเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร

นายอัคร กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ให้กับ อบต.บึงกระจับ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเส้นกลางทุ่ง-ห้วยไผ่ เขตพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกสามัคคี ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นการร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนจะถึงช่วงหน้าฝนที่สภาพจะแย่ไปมากกว่านี้ และตนจะได้เข้าไปติดตามปัญหาเพื่อวางแผนแก้ไขในระยะยาว

นอกจากนี้ ตนยังได้เข้าตรวจความคืบหน้าการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ณ วัดกุ้งกั้งวราราม หมู่ 10 บ้านกุ้งกั้ง ตำบลโคกสะอาด อำเถอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับเทศบาลตำบลโคกสะอาดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“สส.อัครแสนคีรี” ร่วมกิจกรรมแนะแนวเยาวชน เร่งปรับตัวก้าวทันต่อโลกยุค AI ชี้ การบริหารเวลาที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จ

“สส.อัครแสนคีรี” ร่วมกิจกรรมแนะแนวเยาวชน เร่งปรับตัวก้าวทันต่อโลกยุค AI ชี้ การบริหารเวลาที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จ

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตนได้จัดกิจกรรมแนะแนวเทคนิคการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายอัครแสนคีรี กล่าวต่อว่า การแนะแนวถือว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ และปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตให้กับน้องๆ นักเรียน เช่น การใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ เช่น การไลฟ์สดขายสินค้า ซึ่งมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อาทิ บังฮาซัน ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารทะเลตากแห้ง และพิมรี่พาย ผู้ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด จนมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ การเข้ามาของเอไอ AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงาน เช่น ระบบข้าราชการ ระบบการศึกษา การหาคำตอบ โดยใช้โปรแกรม Generative AI เช่น Chat GpT จะง่ายกว่า Google ดังนั้น นักเรียนและคุณครู ควรต้องเริ่มศึกษา เพื่อให้นักเรียนก้าวทันต่อเทคโนโลยี และทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จาก AI

“กิจกรรมดังกล่าวต้องการให้เยาวชน ได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ชีวิต และการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมให้กับตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว เพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน คนที่จัดสรรและบริหารเวลาได้ดี จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีรายได้เข้ามาหลายทาง“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“รมว.ธรรมนัส-รมช.อรรถกร“ ชัยลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ พบเกษตรกรและปชช.มุ่ง แก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างอาชีพมั่นคง

“รมว.ธรรมนัส-รมช.อรรถกร“ ชัยลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ พบเกษตรกรและปชช.มุ่ง แก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างอาชีพมั่นคง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหวจ.ชัยภูมิ ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำ มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง9 ปี (พ.ศ. 2562 – 2570) หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับประโยชน์ ช่วงฤดูฝน 75,000 ไร่ และฤดูแล้ง 30,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเวรคืน ได้มอบหมายกรมชลประทานให้ตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2569 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร กรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ พันธุ์หม่อนใบรับรอง GAP และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้รับฟังแนวทางพัฒนาบึงละหานทั้งระบบ ณบึงละหาน (บ้านมะเกลือ) ต.บ้านกอก เนื่องจากบึงละหานเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่มีระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง น้ำในบึงจึงลดลงมากจนมีสภาพตื้นเขินปกคลุมไปด้วยวัชพืช ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุ และในฤดูน้ำหลาก น้ำในแม่น้ำเอ่อล้น ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรบริเวณรอบบึงละหาน ซึ่งกรมชลประทานได้มีโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงละหาน โดยมีแผนดำเนินการพัฒนาในระยะเร่งด่วน ได้แก่ 1) โครงการแก้มลิงบึงละหาน (ระยะที่ 1) พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ประมาณ 870 ไร่ 2) โครงการเพิ่มระดับเก็บกักสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตรและ 3) โครงการปรับปรุงทำนบดินรอบบึงละหานพร้อมอาคารประกอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุเก็บกัก ประมาณ 12 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่ม ประมาณ 12,000 ไร่

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 กรมชลประทานได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำลำปะทาวและห้วยยางบ่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี (พ.ศ. 2562 – 2569) มีการก่อสร้างคลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดาความยาว 8.45 กม. ประตูระบายน้ำปากคลองลำปะทาว-สระเทวดา ประตูระบายน้ำหนองใหญ่ (ประตูระบายน้ำกลางคลอง) และประตูระบายน้ำราชพฤกษ์(ประตูระบายน้ำกลางคลอง) ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า54% หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผันน้ำหลากส่วนเกินไม่ให้ท่วมเมืองชัยภูมิ ผันน้ำจากลำปะทาวผ่านคลองผันน้ำ ส่งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ ทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,700 ไร่
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 เพิ่มเติม โดยมีแผนก่อสร้างสะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 202 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยดินแดงและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ำลำชีลอง-ห้วยกอก โครงการปรับปรุงคันดินสระเทวดาพร้อมอาคารประกอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการส่งน้ำ พนังกั้นน้ำกุดสวง-ห้วยเสียวหากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิอย่างยั่งยืนโดยรวมผลประโยชน์ด้านบรรเทาอุทกภัยประเมินผลประโยชน์จากการลดความเสียหายด้านการเกษตรเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก การลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วม การลดความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สิน อีกทั้งจะมีพื้นที่รับประโยชน์18,610 ไร่ ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าวบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชัยภูมิ เฉลี่ยปีละประมาณ20,000 ไร่ และคันคลองสามารถใช้เป็นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“สส.ฉกาจ” ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

“สส.ฉกาจ” ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ สส.พังงา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 19/2567 โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย สส.จากพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบุรณ์ เขต 6 และ นายชัยมงคล ไชยรบ สส.สกลนคร เขต 5 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ทั้งนี้ การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ฉบับต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดข้อกฎหมายและบทบัญญัติ ให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างเป็นกฎหมายต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567

“สส.กาญจนา”ยกสำนักงาน ส.ป.ก.มาให้เกษตรกรถึงที่ ช่วยลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หวัง จะไม่มีใครตกหล่น

“สส.กาญจนา”ยกสำนักงาน ส.ป.ก.มาให้เกษตรกรถึงที่ ช่วยลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หวัง จะไม่มีใครตกหล่น

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ของกระทรวงเกษตรกและสหกรณ์ นโยบายเพื่อเกษตรกรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในพื้นที่ของตน มีประชาชนสนใจนโยบายนี้เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการเดินทางไปประสานยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ต้องมีค่าใช้จ่ายทำให้เกษตรกรบางคนไม่สะดวกในจุดนี้ และตนก็กังวลว่า ปัญหาดังกล่าวจะทำให้การลงทะเบียนของเกษตรกรบางรายตกหล่นไปได้

“เราไม่ยอมให้ใครตกหล่น และทุกคนต้องได้รับเพื่อเป็นลดภาระลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เราได้ประสานไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ ออกรอบพิเศษทุกตำบล ทุกพื้นที่ ซึ่งตามความตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนเขต 4 ทุกคนได้เอกสารสิทธิ์ที่สำคัญต่อการพัฒนา และทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้”น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า ตนต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ทุกท่าน รวมถีงท่านนายก อบจ.กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราเป็นอย่าง ทั้งนี้ หากยังมีเกษตรกรที่ตกหล่นไป สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานฯ

“การมอบของขวัญให้เกษตรกรในครั้งนี้นอกจากต้องขอบคุณรัฐบาลและ ร.อ.ธรรมนัสแล้ว ยังต้องขอบคุณพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ท่านอยากให้ประชาชนทุกคนมีที่ดินทำมาหากิน เพื่อจะได้มีที่อยู่กินเลี้ยงตัวเอง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเรื่อง ส.ป.ก.เป็นโฉนดก็เป็นเรื่องที่ท่านขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงยังเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้วด้วย“น.ส.กาญจนา กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567