โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. รงค์ บุญสวยขวัญ

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

,

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช
จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณี การเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลืองว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณหลายตำบล ระยะทางกว่า 32 กม.ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่มีสภาพถาวรดีมาก โดยประชาชนต้องการให้เปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ให้สมกับพื้นที่ๆ มีความเจริญอย่างมาก ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับภาษีจากการโอน จากการซื้อขาย หรือนิติกรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตนยังได้รับการร้องเรียนให้สร้างสะพานใหม่ ทดแทนสะพานเก่าที่ตำบาลชัยมนตรี อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพราะสะพานบริเวณวัดหนองบัวแคบมาก ไม่สามารถสวนกันได้ ที่สำคัญถูกสร้างมามากกว่า 40 ปี วันนี้ชำรุดอย่างหนัก จึงอยากให้กรมทางหลวงชนบทเข้าไปดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ตั้งงบประมาณก่อสร้างให้ประชาชนด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

“รงค์ บุญสวยขวัญ” จี้ กรมชลประทาน เร่งสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้เสร็จ หลังยืดเยื้อมากกว่า 3 ปี ไร้หนทางบรรเทาน้ำท่วมให้ชาวนคร

,

“รงค์ บุญสวยขวัญ” จี้ กรมชลประทาน เร่งสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้เสร็จ หลังยืดเยื้อมากกว่า 3 ปี ไร้หนทางบรรเทาน้ำท่วมให้ชาวนคร

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนมรสุม พ.ย.และ ธ.ค. ซึ่งปัญหาของ จ.นครศรีธรรมราช จะต้องเจอน้ำจากภูเขา ที่ลงมาท่วมเร็ว แรง อันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

นายรงค์ กล่าวต่อว่า โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้อนุมัติให้งบประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท กับโครงการผันน้ำเลี่ยงเมือง เพื่อบรรเทาอุทกภัย ซึ่งที่ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นไปได้ว่า จ.นครศรีธรรมราช จะเกิดน้ำท่วมจากน้ำป่าที่มาจากภูเขาและน้ำฝนก็มีอยู่เสมอ ความเสี่ยงเหล่านี้จึงไม่มีใครกล้ามาลงทุน

“ผมขอเรียกร้องให้กรมชลประทาน จ.นครศรีธรรมราช เร่งรัดเรื่องการควบคุมสัญญาก่อสร้างโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เตรียมตัวดูคลองทั้ง 5 สาย ให้น้ำได้ระบายอย่างสะดวก โดยให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลไม่ให้มีขยะไปขวางทางเดินของน้ำ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

, ,

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดเย็นท่ามา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยสารทุกข์สุขดิบและภาวะค่าครองชีพ รวมถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นนโยบายและแนวทางการปรับปรุงในแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและแก้ปัญหาปาดท้องของประชาชนให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ของ ส.ส.รงค์ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงในระดับชาวบ้าน ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.นครศรีฯ มอบข้าวสารสร้างกำลังใจอสม ทำหน้าที่ดูแลชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง

,

ส.ส.พปชร.นครศรีฯ มอบข้าวสารสร้างกำลังใจอสม.ทำหน้าที่ดูแลชุมชน -ผู้ป่วยติดเตียง ลดภาระค่าครองชีพ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” และทีมงาน ลงพื้นที่มอบข้าวสารให้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จาก 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในพื้นตำบลบางจาก จำนวน 80 คน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางจาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อ โดยมีนายก อบต. บางจาก กำนันเล็ก และนายกเทศบาลตำบลบางจาก อาจารย์สุธัม นายก อบต. สวนหลวง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน

โอกาสนี้ ส.ส.รงค์ ได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์วิสุทธิธรรม ศาลามีชัย เพื่อมอบข้าวสารให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการรักษาตัว

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2565

“ส.ส. รงค์” ร่วมสืบสานประเพณี – วัฒนธรรมชาวเมืองนครฯ ทำพิธีตักบาตร

,

“ส.ส. รงค์” ร่วมสืบสานประเพณี-วัฒนธรรมชาวเมืองนครฯ ทำพิธีตักบาตรทำบุญ 400 วันอาทิตย์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 16 มกราคม 2565 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมทำบุญตักบาตรประจำวันอาทิตย์กับชาวเมืองนครศรีธรรมราช โดยการตักบาตรประจำวันอาทิตย์ เป็นประเพณีของชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุ และมีความเชื่อว่าการตักบาตรที่หน้าองค์พระบรมธาตุเป็นอานิสงส์สูง ดังนั้น จึงมีการตักบาตรต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกือบ 400 วันอาทิตย์แล้ว

“วันอาทิตย์นี้ตรงกับวันครู และมีการทำบุญให้ทานไฟตามวัดต่างๆ เช่น วัดชลชลเฉนียน และวัดวังตะวันตก ในฐานะ ส.ส. ในพื้นที่ จึงให้ความสำคัญและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของงานประเพณี”

ทั้งนี้ ยังได้พบปะพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาต้อนรับ พร้อมทั้งให้กำลังใจ และชมการเปิด “ล้งส้มโอทับทิมสยาม” เสริมพันธ์ ที่หมู่ 19 ต.ท่าเรือ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งออกส้มโอดังกล่าวไปประเทศจีน

#รงค์บุญสวยขวัญ
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2565