โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. เกษม” ฝาก กฟภ. เร่งขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า บ.โพธิ์กลาง

“ส.ส. เกษม” ฝาก กฟภ. เร่งขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้า บ.โพธิ์กลาง หลังประชาชนต้องแบกภาระ
รับซื้อไฟฟ้าใช้เองราคาหน่วยละ 10 บาท

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพวงน้อย ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ไฟฟ้าพิเศษ ในราคาหน่วยละ 10 บาท ซึ่งนับว่าแพงมากสำหรับชาวบ้าน นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ต้องติดตั้งเสาไฟฟ้าด้วยงบประมาณของตัวเอง จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทย ช่วยกรุณาติดตั้งเสาไฟฟ้าและขยายการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วย
ติดเตียงที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และสุดท้ายด้วยความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นผู้แทนฯ จึงอยากขอฝากไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

#เกษมศุภรานนท์
#ส.ส.นครราชสีมา
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
#กฟภ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2564

" ,