โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 24 พฤษภาคม 2024

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมพร้อมรับชม “พิธีเปิดงาน 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี2567

,

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมพร้อมรับชม “พิธีเปิดงาน 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี2567

วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกับทางภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ ในการฟื้นฟูรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างสมบูรณ์ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ได้จัดงาน วันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า และใช้ประโยชน์จากป่าตามทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งในวันนี้ (24 พฤษภาคม 2567) ถือเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปี 2567 ได้มีการจัดงาน “พิธีเปิดงาน 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 13.00 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามปกติ หรือ รับชมผ่าน Live ได้ที่ เฟสบุ๊ค ป่าชุมชนออนไลน์

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤษภาคม 2567