โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 9 พฤษภาคม 2024

“สส.สุธรรม”เผย กมธ. การเกษตร สภาฯ เตรียมหารือขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่วมกับกรมอุทยาน เพื่อผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ รับมือปัญหาภัยแล้ง

,

“สส.สุธรรม”เผย กมธ. การเกษตร สภาฯ เตรียมหารือขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่วมกับกรมอุทยาน เพื่อผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ รับมือปัญหาภัยแล้ง

นายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่า คณะ กมธ.เกษตรได้ประชุมร่วมกับนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทานและรองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตชลประทาน ผอ.ชลประทาน 15 จังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

นายสุธรรม กล่าวต่อว่า กมธ.หลายคนเสนอให้กรมชลประทานช่วยผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีอยู่หลายโครงการ หากได้งบประมาณก็สามารถทำได้ทันที หากโครงการเหล่านี้เกิดขึ้น จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ ซึ่งปัญหาหลักๆของการสร้างอ่างเก็บน้ำ คือ การขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์จากกรมอุทยาน ที่ผ่านมาแม้ว่าทางกรมชลประทานจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่ทางกรมอุทยานก็อนุญาตล่าช้า โดยเรื่องนี้ กมธ.จะมีการนัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขกับกรมอุทยานต่อไป

“ต้องยอมรับว่าปีนี้พี่น้องประชาชนเกือบทุกจังหวัดต้อง เผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่งปีหน้าก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา แต่หน่วยงานภาครัฐ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน”นายสุธรรม กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 พฤษภาคม 2567