โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 4 พฤษภาคม 2024

“สส.อัคร”ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถกปัญหาน้ำขาดแคลน-ถนนชำรุด สู่การแก้ไขอย่างมีระบบและยั่งยืน

,

“สส.อัคร”ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถกปัญหาน้ำขาดแคลน-ถนนชำรุด สู่การแก้ไขอย่างมีระบบและยั่งยืน

นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอวิเชียรบุรี และศรีเทพ ซึ่งมีการพูดคุยกันถึงปัญหาเรื้อรังที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและยั่งยืน เช่น ปัญหาในช่วงหน้าแล้ง น้ำประปาไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค รวมถึงปัญหาถนนหนทางชำรุด ทรุดโทรม ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก

นายอัคร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการแก้ไขในหลาย ๆ ปัญหา อย่างเช่น การแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องเร่งสร้างแหล่งเก็บน้ำ โดยจะนำไปปรึกษาและเสนอต่อกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่ได้นำเสนอเรื่องไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสระบุรี เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้ว รวมถึงการขอฝนหลวง แก้ปัญหา น้ำแล้ง และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอ ในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลเบื้องต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเรื่องของการขุดเจาะบาดาล โดยเร่งด่วนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องถนนนั้น นายอัคร กล่าวว่า เราจะติดตามงบประมาณของ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ในการก่อสร้างถนน และ ซ่อมแซม ถนนที่ชำรุดเสียหาย และประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและลำบากในการใช้ถนนในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งการจะแก้ปัญหานี้ได้ ต้องมีการบด อัด เกรดผิวถนน ให้ใช้สัญจรได้สะดวกโดยเร็ว และซ่อมสร้างถนนใหม่ ให้ทันตามงบประมาณที่ได้จัดสรรมา

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 04 พฤษภาคม 2567

”สส.อัครแสนคีรี“ เข้าพบ รมว.เกษตร ผอ.อตก.ผลักดันสินค้าเกษตรชัยภูมิสู่ตลาดตปท. วางแผนจัดคิวพบปะพี่น้องเกษตรกร รับฟังปัญหา พัฒนากลไกสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

,

”สส.อัครแสนคีรี“ เข้าพบ รมว.เกษตร ผอ.อตก.ผลักดันสินค้าเกษตรชัยภูมิสู่ตลาดตปท.
วางแผนจัดคิวพบปะพี่น้องเกษตรกร รับฟังปัญหา พัฒนากลไกสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ภายหลังจากตนได้เดินทางไปหารือ ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) พร้อมรายงานถึงแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่จะยกระดับพืชผลทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างรายได้ให้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องภาคการเกษตร โดยได้จะจัดให้มีกิจกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกร เพื่อรับปัญหาที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้

นายอัครแสนคีรี กล่าวต่อว่า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร นอกจากการยกระดับราคาพืชผลแล้ว ต้อง วางแผนด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นกลไกรองรับผลผลิต ด้วยการหาตลาดส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มเติม พร้อมพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ทั้งนี้เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร ซึ่งประชาชนในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนั้นจำเป็นต้องวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จนสามารถขยายตลาดไปประเทศต่าง ๆ ได้ เช่น ตลาดวัวส่งออก กล้วยหอมทอง สัปปะรดภูแลนคา เพื่อส่งไปประเทศญี่ปุ่น

“ ที่สำคัญ ได้เตรียมผลักดัน ยกมาตรฐาน หม่ำ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น ของฝากที่มีชื่อของจังหวัดชัยภูมิ จดมาตราฐาน GMP และ อ.ย. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงในตลาดสากล เป็นการยกระดับเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเรื่องนี้ผมมีความตั้งใจที่จะทำให้จังหวัดชัยภูมิก้าวออกไปสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ที่เป็นตลาดใหญ่ และความต้องการสูง “นายอัครแสนคีรี กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 04 พฤษภาคม 2567