โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร มุ่งมั่นสานงานบริหารจัดการน้ำทุกมิติ ไม่หยุดสร้างคุณค่าพัฒนาแหล่งน้ำ

ไม่หยุดสร้างคุณค่าพัฒนาแหล่งน้ำ!!!
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นสานงานบริหารจัดการน้ำทุกมิติ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2565

" ,