โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมพิธี “วันธรรมนูญ” ประจำปี’ 65 วางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.7เพื่อปวงชนชาวไทย

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมพิธี “วันธรรมนูญ” ประจำปี’ 65 วางพานพุ่มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.7เพื่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ ในนามพรรคฯ เบื้องหน้าพระรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ,ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, เลขาธิการผู้แทนราษฎร, เลขาธิการวุฒิสภา,ข้าราชการ และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ร่วมพิธี และวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ

วันรัฐธรรมนูญ ถือเป็นวันสำคัญที่รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และเป็นกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน สู่การกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน โดยกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ โดยในปีนี้ครบรอบ 90 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 ธันวาคม 2565

" ,