โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เลขา พปชร.ปักธงนำทัพเปิดตัว 55 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วปท. คัดคนคุณภาพร่วมอุดมการณ์ อาสาดูแลปชช.ให้อยู่ดีกินดี

เลขา พปชร.ปักธงนำทัพเปิดตัว 55 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วปท. คัดคนคุณภาพร่วมอุดมการณ์ อาสาดูแลปชช.ให้อยู่ดีกินดี

วันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) และนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมีผู้สมัครที่โดดเด่น คือ นายอันวาร์ สาและ อดีต ส.ส. ปัตตานี 4 สมัย ร่วมเปิดตัวกับพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพปชร. ที่มีจำนวนมากที่สุดถึง 55 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มีความตั้งใจเข้ามาร่วมทำงานให้กับประชาชน ที่พร้อมอาสาเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งมีบุคคลทั้งที่มีประสบการณ์ เป็นส.ส.อยู่แล้ว และเป็นผู้สมัครใหม่ มาจากแวดวงนักธุรกิจ ข้าราชการ และอาจารย์

“ ตามที่หัวหน้าพรรค โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เน้นย้ำเสมอว่า พปชร.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาประเทศ ดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี เป็นพรรคที่สนับสนุนนักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร พี่น้องแรงงาน เพื่อช่วยยกระดับในทุกอาชีพ พร้อมยึดมั่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสดีที่ได้เปิดตัวผู้สมัครของพรรค เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการที่จะดูแลพัฒนาบ้านเมืองอย่างตั้งใจและจริงใจ”

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า การก้าวไปข้างหน้า ร่วมกัน ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งคาดว่าในปีหน้าไม่เกิน 22 มี.ค.66 เราจะต้องมีกำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งไม่เกิน 7 พ.ค.66 เป็นตัวชี้วัดให้เกิดการยุบสภาก่อน 22 กำหนดการเลือกตั้ง 7 พค ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กำหนดไว้ ซึ่งพปชร ต้องทำการบ้าน นำนโยบายของพรรคไปนำเสนอต่อประชาชน กระจายไปทั่วภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน เห็นว่า พรรคมีผู้สมัครจากทุกภาค พร้อมกับความหลากหลายของอาชีพ ของผู้สมัครของ พปชร. และไม่ได้เน้นเฉพาะจุดหนึ่งจุดใด ขอบคุณที่ไว้ใจ พปชร. เลือก พปชร.ในการมาร่วมอุดมการณ์ ซึ่งขณะนี้เราสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป โดยจะเปิดตัวให้ครบ 400 เขต

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า มีความมั่นใจต่อผู้สมัครที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กับ พปชร. เชื่อว่า จะทำให้สังคมได้รับรู้ว่า พปชร.ในวันนี้มีความเข้มแข็ง จากความเป็นเอกภาพ มั่นคง มีการเติบโต ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่ หัวหน้าพรรคมอบหมายไว้ จะทำให้ พปชร.เป็นพรรคของประชาชน

สำหรับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครฯ ในครั้งนี้ พปชร. ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร พรรคพลังประชารัฐ รวม 55 คน ใน 23 จังหวัด พร้อมด้วย ส.ส บัญชีรายชื่อ ได้แก่ นายบุญสิงห์ วิรินทร์รักษ์ , พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส่วนในพื้นที่ภาคต่างๆ ดังนี้

พื้นที่ภาคอีสาน
1. จ.อุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ, นายนาวิน ลาธุลี, นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์,
2. จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
3. จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ อิริยะสุนทรกุล, นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร, นายอภิชาติ เกียรติสาร นายธนกฤช จิริวิภากร, นายฤทธา นันทพันธ์
4. จ.ยโสธร ได้แก่ นายสฤษดิ์ ประดับศรี, นายประสพโชค โคตรพงศ์, นายมนตรี เอราวรรณ์,
5. จ.สุรินทร์ ได้แก่ นายปุณยวัฒน์ สนใจ
6. จ.สกลนคร ได้แก่ นายกฤษณะ พุฒซ้อน, นายสินธุวัฒน์ ยนพันธ์, นายบุญรักษา พรมวัง, นายทนงศิลป์ วจีสิงห์
7. จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ นายสรชาติ วิชยสุวรรณพรหม
8. จ.มหาสารคราม ได้แก่ นายสมเกียรติ กะตะศิลา
9. จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง

พื้นที่ภาคเหนือ
10. จ.ลำพูน ได้แก่ นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์,
11. จ.ลำปาง ได้แก่ นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง, นายจินดา วงศ์สวัสดิ์, นายดาชัย เอกปฐพี, นายสมเกียรติ ตันตระกูล,
12. จ.น่าน ได้แก่ นายสักก์สีห์ พลสันติกุล, นายสกล เนตรโสวรกุล, นายฉัตรชัย จิตตรง
13. จ.เชียงราย ได้แก่ นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ,นายบุญเกิด ร่องแก้ว
14. จ.เชียงใหม่ ได้แก่ นายพจนารถ ศรียารัณย, นางศรีพรรณ เขียวทอง นายพรชัย อรรถปรียากูร นางสาวมนสิชา ภัคดิเมธี, นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
15. จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายปกรณ์ จีนาคำ, นายจำลอง ศรีสวัสดิ์

พื้นที่ภาคใต้
16. จ.ปัตตานี ได้แก่ นายอันวาร์ สาและ อดีตส.ส.ปัตตานี 4 สมัย,
17. จ.พัทลุง ได้แก่ นายเอกภัทร ภัทรัศมี, ดร.วัฒนา เรื่องแก้ว
พื้นที่ภาคตะวันออก
18. จ.ตราด ได้แก่ นายกิตติธัช ไชยอรรถ,
19. จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ นายนุกูลกิจ พากเพียรศิลป์,

พื้นที่ภาคกลาง
20. จ.สมุทรสาคร ได้แก่ นายวัฒนา แตงมณี ,นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ, นางสาวปัญฑารีย์ มั่งมี นายภัฏ สุริวงษ์,
21. จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายชาตรี อยู่ประเสริฐ,
22. จ.กาญจนบุรี ได้แก่ นายนพดล สงวนพันธ์, นายประเทศ บุญยงค์
23. จ.นนทบุรี ได้แก่ นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์, นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 ธันวาคม 2565

" ,