โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“เลขาสันติ ควง รองวิรัช”ระดมว่าที่ผู้สมัครเสริมอาวุธ ชูนโยบายเพื่อปชช. เน้นลงพื้นที่เข้าถึงนโยบายทำได้จริง เพื่อเลือกพปชร. ชู พล.อ.ประวิตร นั่งนายกฯ

“เลขาสันติ ควง รองวิรัช”ระดมว่าที่ผู้สมัครเสริมอาวุธ ชูนโยบายเพื่อปชช.
เน้นลงพื้นที่เข้าถึงนโยบายทำได้จริง เพื่อเลือกพปชร. ชู พล.อ.ประวิตร นั่งนายกฯ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค ได้ร่วมให้ความรู้และอบรม เตรียมความพร้อมว่าที่ผู้สมัครทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่ เพื่อเสนอนโยบายของพรรคที่ได้ออกมา 5 นโยบาย ทั้งนโยบายเพิ่มเงินสวัสดิการบัตรประชารัฐ ทบทวนกฎเกณฑ์และเตรียมความพร้อม
เรื่องกฎหมาย และนโยบายพรรค สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

นายสันติกล่าวว่า พรรคได้ออกนโยบาย เพื่อให้ว่าที่ผู้สมัคร ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้พรรคเข้าถึงใจ และมีความเชื่อมั่นว่าพรรค ที่นำโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ได้ทำนโยบาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนได้อย่างแน่นอน ตั้งแต่นโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือในบัตรประชารัฐ นโยบายที่ทำกิน นโยบายน้ำ ที่หัวหน้าพรรคได้ดำเนินมาตลอด 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล และนโยบายล่าสุด นโยบายจากครรภ์มารดา สู่บุตร ธิดา ประชารัฐ “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ”
หากเลือก พปชร.ได้จัดตั้งรัฐบาล และยกมือในสภาผู้แทนเพื่อให้พล.อ.ประวิตร เป็นนายก เราจะทำทันที

นอกจากนี้ ยังได้ย้ำให้ว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่อย่างเข้มแข็ง รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อนำมาสู่การทำนโยบาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง และมองเห็นอนาคต ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าที่ผู้สมัครต่างรู้ถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดว่าพรรคเรามีความจริงใจกับประชาชน และที่สำคัญตัวว่าผู้สมัครจะเป็นตัวช่วยสร้างพรรคได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามนโยบายใหม่ที่ออกมา เพื่อดูแลผู้สูงวัย และนโยบายดูแลสตรีมีครรภ์และเด็ก เพราะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และจำนวนเด็กเกิดน้อยลง เพราะด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ค่าเลี้ยงดูสูง พปชร.เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมในการเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศอย่างมีคุณภาพ ให้กับประชาชน และที่สำคัญจะส่งเสริมให้โรงพยาบาลระดับตำบลมีแพทย์ โดยการให้จังหวัดมีการตั้งกองทุนเพื่อจัดหาเด็กเรียนดีในจังหวัดเข้าเรียนแพทย์ และกลับมาทำงานในท้องถิ่นตนเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

นายวิรัชกล่าวว่า การอบรมเพิ่มเติมให้กับว่าที่ผู้สมัครตั้งแต่รุ่น 1-4 เพื่อมารับทราบนโยบายเพิ่มเติม เพื่อลงพื้นที่ รวมทั้งรับฟังความเห็นของว่าที่ผู้สมัครไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการหาเสียง เพราะระยะเวลาการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงอีกไม่นานนี้

“การจัดอบรบครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มเครื่องมือให้กับว่าที่ผู้สมัคร และมาทำความเข้าใจในนโยบายของพรรคที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ป้อม 700 มีน้ำไม่มีแล้ง ไม่มีจน มีที่ทำกินไม่มีจน นโยบายดูแลผู้สูงอายุ 3-4-5-6-7-8 และนโยบายแม่-บุตร -ธิดา ประชารัฐ วันนี้ เราให้เครื่องมือเพื่อไปบอกกับประชาชน”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 มีนาคม 2566

" ,