โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เปิดแล้ว เทศกาล “หนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ” “พัชรวาท” เชิญชวนท่องเที่ยวอุทยานไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันสร้างรายได้ แบบ Quick – Win หวังไตรมาสสุดท้าย ดึงยอด นทท.ต่างชาติ 28 ล้านคน โกยรายได้สู่ชุมชน

เปิดแล้ว เทศกาล “หนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ” “พัชรวาท” เชิญชวนท่องเที่ยวอุทยานไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันสร้างรายได้ แบบ Quick – Win หวังไตรมาสสุดท้าย ดึงยอด นทท.ต่างชาติ 28 ล้านคน โกยรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ 15 ธันวาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานเทศกาล “หนาวนี้ เที่ยวอุทยานแห่งชาติ National Parks Winter Festival” บริเวณโถงห้องที่ 1 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า การจัดงานหนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ National Parks to Remember Winter Festival เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในระยะสั้น Quick – Win ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ให้ได้ 28 ล้านคน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ ความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน”

นายอรรถพลกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติมีคุณค่าความงดงามและความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย จึงมีศักยภาพสูงสำหรับใช้เป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบท รวมถึงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ สำหรับงาน “หนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ National Parks to Remember Winter Festival” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือตอนบน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจด้านการท่องเที่ยวของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สาธารณชนได้รับทราบ

สำหรับการจัดงานที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ส่วนหนึ่งเป็นการหวลรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 13 หมูป่าติดถ้ำ การเสียสละของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง อีกทั้งจังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน เป็นเมืองแห่งศิลปะ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ภายในงานนอกจากจะมีพิธีระลึกถึงนาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าฯ หมูป่า) และนายดวงเพชร พรหมเทพ (น้องดอม) ยังมีกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวถ้ำหลวง บริเวณโถงที่ 2 และ 3 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น การออกร้านค้า ร้านอาหาร และนิทรรศการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ในช่วงฤดูหนาวนี้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 ธันวาคม 2566

" ,