โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เกณิกา มั่นใจ “มีลุงป้อม ไม่มีแล้ง” แก้ปัญหาความยากจนตรงจุด//ประชาชนตอบรับนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง เชื่อมั่นลุงป้อมทำได้จริง-เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

เกณิกา มั่นใจ “มีลุงป้อม ไม่มีแล้ง” แก้ปัญหาความยากจนตรงจุด//ประชาชนตอบรับนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง เชื่อมั่นลุงป้อมทำได้จริง-เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ประชาชนตอบรับนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง เชื่อลุงป้อมทำได้จริงจากผลงานที่ผ่านมา

13 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ ทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดสระบุรีเขต 3 เผยว่า หลังจากที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพิ่งเปิดนโยบายไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาวัน ตนเองเร่งลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี และรับฟังปัญหาของประชาชน พร้อมทั้งชูนโยบาย “มีเรา ไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน”

นโยบาย “มีเรา ไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน” เป็นการสานต่อนโยบายการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำทางเลือก แก้ปัญหา น้ำแล้งน้ำท่วม การจัดทำผังน้ำชุมชน จัดระเบียบทางน้ำทั่วประเทศ ยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเผชิญภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั่งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน ที่เป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่มีน้ำทำไร่ทำนา บางจุดมีฝายแล้วแต่ยังตื้นอยู่ทำให้น้ำแห้งประชาชนเคยเสนอขุดรอกให้ลึก ได้มีน้ำริมคลองใช้
ตนจึงได้ชูนโยบายแก้ปัญหาน้ำแล้ง เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งพี่น้องเกษตรกร ต่างตอบรับและบอกว่าน่าจะแก้ปัญหาความยากจนได้ตรงจุด และเชื่อว่าทำได้จริง
เพราะเห็นผลงานในการจัดการน้ำ และแก้ปัญหามาแล้วในหลายพื้นที่

หากแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ เกษตรกรจะทำเกษตรได้ทั้งปี มีน้ำไว้ปลูกผัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ประชาชนในหลายหมู่บ้านจะมีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
น.ส.เกณิกา กล่าว

นอกจากนโยบาย ที่ 1 “ป้อม 700”
นโยบายที่ 2 “มีเรา ไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน” และ
นโยบายที่ 3 “มีเรา มีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน”
พรรคจะทยอยนโยบายอื่นอีก โดยมั่นใจว่าทำได้จริงทุกข้อพรรคประชารัฐพร้อมที่จะเป็นรัฐบาล และลุงป้อมพร้อมเป็นนายกฯ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2566

" ,