โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อามินทร์ มะยูโซ๊ะ”ลั่น ต้องพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นรูปธรรม แนะ เปิด ม.นานาชาติ-รามคำแหง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพื้นที่

“อามินทร์ มะยูโซ๊ะ”ลั่น ต้องพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นรูปธรรม แนะ เปิด ม.นานาชาติ-รามคำแหง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพื้นที่

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบว่า ยังพบอีกหลายปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งทั้ง 2 อำเภอเป็นเมืองที่เป็นประตูเศรษฐกิจชายแดนของ จ.นราธิวาส แต่กลับไม่ได้รับการพัฒนา เป็นเพียงทางผ่านของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางผ่านไปจังหวัดอื่นๆ เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ต้องเร่งรัดก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด รวมถึงปัญหาเกษตรกรที่ทำนาได้แค่บริโภค ไม่พอที่จะเอาไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้

นายอามินทร์ กล่าวต่อว่า จากปัญหาที่กล่าว ตนจะเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนที่เป็นรูปธรรม ด้วยการผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุไหงโก-ลก ในพื้นที่เพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองแบบก้าวกระโดด ถ้ามีสถานประกอบการร้านค้ามากขึ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนำผลผลิตในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานแปรรูป ควบคู่กับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน การทำปศุสัตว์เเบบครบวงจร ให้มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงเเพะคุณภาพดี ทดแทนการสั่งซื้อวัวและแพะ

“ถ้าเราสามารถทำระบบประปาให้เข้าถึง และครอบคลุมพื้นที่ อ.ตากใบ จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ได้ เพราะจะเกิดการจ้างงาน เมื่อเศรษฐกิจเมืองชายแดนเติบโต ก็จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ตามมา เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ มีรายได้ สุดท้ายก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 กรกฎาคม 2566

" ,