โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อาดิลัน” ขอบคุณ “พลเอกประวิตร” หลังจัดสรรงบ อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก ตั้งแต่ปี 66-70

“อาดิลัน” ขอบคุณ “พลเอกประวิตร” หลังจัดสรรงบ อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก ตั้งแต่ปี 66-70

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงฝ่ายบริหารของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำจังหวัดว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะ กรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เห็นชอบเป็นหลักการจัดสรรงบอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันแก่เด็ก ตั้งแต่ปี 2566-2570 รวมเป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

“ผมยังหวังผู้ที่จะได้เข้าเป็นรัฐบาลในครั้งต่อไป จะจัดสรรงบประมาณสำหรับนมเด็กแรกเกิด และอาหารแก่เด็กทุกคนก่อนเข้าไปเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นให้เด็กไทยทุกคน”

นายอาดิลัน ยังกล่าวถึง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกประวิตร เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบเป็นหลักการให้เยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลบาดเจ็บ ทุกกลภาพ และพิการ จากสถานการณ์ความไม่สะดวกเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น 11 รายรวมเป็นเงินประมาณ 3 พัน 3 ล้านบาทแล้ว จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบกลางเพื่อจ่ายเยียวยาแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ เพราะตกค้างมาตั้งแต่ปี 2547-2556 หรือ10-19 ปีแล้ว

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2566

" ,