โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อาญาสิทธิ์”วอน ขอกำลังช่วย “ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน”รักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาฯ ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และกำนันในการรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ เนื่องจากขาดกำลังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบความเรียบร้อย ปัญหาก็คือในหมู่บ้านหนึ่ง มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสงบความเรียบร้อย แบ่ง เป็น2 ประเภท ในการรักษาความเรียบร้อย มีหน้าที่เข้าไปดูแลการเกิดความเดือดร้อนเกี่ยวกับการอุทกอภัย เรื่องการป้องกันการลักทรัพย์ จะเห็นได้ว่า พื้นที่บางแห่งพืชผลทางการเกษตร ถูกลักขโมยทำให้เกิดการเสียหาย ดังนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเข้าไปดูแล แต่ตอนนี้ขาดกำลังทำงาน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2565