โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

อธิรัฐ เร่งเปิดใช้ท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่ รับอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน

“อธิรัฐ เร่งเปิดใช้ท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่ รับอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช“

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งท่าเรือท่าช้างให้บริการทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือท่องเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการ

•ก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า
•เพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตร.ม.
•ติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 ม.จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 ม.จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบความเรียบร้อย

ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร ทางเชื่อมจากท่าเรือท่าช้างไปยังพระบรมมหาราชวังบริเวณหน้าประตูสุนทรทิศา เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และปรับปรุงท่าเรือให้มีความสวยงาม เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้เดินทางตลอดเวลา ดูน้อยลง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565

" ,