โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อธิรัฐ”ตรวจติดตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม จ.ระยอง ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ

“อธิรัฐ”ตรวจติดตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม จ.ระยอง ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตรวจติดตามและรับฟังแผนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา ทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล SPM ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ณ ห้อง 501 อาคารศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายอธิรัฐ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ในบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า ได้มีการออกคำสั่งระงับใช้งานทุ่นเทียบเรือ Single Point Mooring (SPM) ของบริษัท SPRC จนกว่าจะมีการแก้ไข ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคง และความพร้อมของท่อขนส่งน้ำมันใต้น้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100%

นายอธิรัฐ กล่าวว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท SPRC ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (กลุ่มประมง/โรงแรม/ร้านอาหาร/เรือข้ามฟาก และอาชีพอื่นๆ) ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 11,738 ราย เป็นเงิน 321,757,845 บาท และรับฟังแผนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล SPM แผนการผลักดันน้ำมันดิบค้างท่อขึ้นฝั่ง รวมถึงแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ และมาตรการเฝ้าระวังระหว่างการปฏิบัติงาน

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการตามแผนที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าไม่มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อ และต้องแจ้งให้ สนง.เจ้าท่าระยอง ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาว่าจะไม่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบหรือสารเคมีขึ้นมาอีก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ ได้เสนอแผนงานบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 พฤศจิกายน 2565