โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ไพลิน” ฝากทางหลวงชนบท กำชับผู้รับเหมา ป้ายเตือน-ลดอุบัติเหตุการก่อสร้าง

“ส.ส.ไพลิน” ฝากทางหลวงชนบท กำชับผู้รับเหมา ติดตั้งป้ายเตือน-ลดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชน จากโครงการก่อสร้างถนนนสาย สป.4010 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 เชื่อมระหว่าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กับเขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการการก่อสร้างถนนทางยกระดับคลองขุนสมุทรไทย-คลองนาล่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งยังไม่ได้รับการการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน ปัจจุบันพบว่าบริเวณงานก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ ยังไม่ได้รับการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการทำงานของผู้รับเหมา ทำให้ผู้ที่สัญจรเกิดอุบัติบ่อยครั้งตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงทางเข้าวัดสาขลา ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังจากน้ำทะเลหนุนสูงตลอดทั้งปี ดังนั้น จึงฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อกำชับผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนการทำงานในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยจากการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ

#ไพลินเทียนสุวรรณ
#สสสมุทรปราการ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564

" ,