โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. โชติวุฒิ ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี

ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น !!!!
“ส.ส. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พปชร. จ.สิงห์บุรี” นำเครื่องวัดความดันแบบพกพาและเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย มอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ขณะลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

" ,