โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.เกษม” ลงพื้นที่ 6 ชุมชน มอบถุงยังชีพเติมกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

ไม่ได้ทอดทิ้งกัน “ส.ส.เกษม” ลงพื้นที่ 6 ชุมชน ทน.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพเติมกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วย ชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง , ชุมชนสืบศิริพัฒนา , ชุมชนประสพสุข , ชุมชนอัมพวัน , ชุมชนมหาชัย-อุดมพร และ ชุมชนตะคองเก่า พร้อมมอบถุงยังชีพที่บรรจุด้วยผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจในการดำรงค์ชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

“ขอบคุณทีมงาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกชุมชน ที่ทำงานกันเข้มแข็งมากครับ” นายเกษม

#ด้วยความปรารถนาดี
#และความห่วงใยจาก
*ท่าน ส.ส.เกษม ศุภรนนท์ *

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564

" ,