โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอนายกฯแก้ไขพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย เพื่อสร้างความยุติธรรม

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอนายกฯแก้ไขพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย สร้างความยุติธรรมให้กับจำเลย–ผู้เสียหายในคดีอาญา

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 หลังกฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาอีกหลายประการ จึงฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญาต่างๆ

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

" ,