โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อาดิลัน” ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้ รับเรื่องร้องทุกข์แก้ไขปัญหายาเสพติด

“ส.ส. อาดิลัน”ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้ รับเรื่องร้องทุกข์แก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายเยาวชน YSDN ยะลา เพื่อขอให้มีการรณรงค์เรื่องยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้ห่างไกลจากภัยอันตรายของยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

“ผมยินดีจะสนับสนุนเด็กเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ดีขึ้นในพื้นที่บ้านเรา เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต”
ทั้งนี้ ในฐานนะ ส.ส. จะเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด

#อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

" ,