โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสาน รพ.สต.บริการ ดึงปชช.ตรวจสุขภาพประจำปี

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสานรพ.สต.บริการ ดึงปชช.ชุมชนเทศบาลตรวจสุขภาพประจำปี-ลดเสี่ยงเกิดโรค

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง โดยนายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำ NPCU วังยาง และนายนิรันทร์ อุบลอ่อน ผอ.รพ.สต.วังยาง จัดกิจกรรมตรวจเจาะเลือดประจำปีในกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ รพ.สต.วังยาง เพื่อตรวจโรคต่างๆ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองขลุงห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่.NPCU วังยาง อสม.ตำบลวังยางทุกท่าน และ ชุด จราจร อีกหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการไปด้วยดี”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

" ,