โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

“ส.ส. อนันต์”ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ในพื้นที่ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและชาวบ้านที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ได้แก่ สินค้าแปรรูป ผัก และผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้ ยังให้การสนับสนุนให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ นำผลผลิตที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

“เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างานสร้างอาชีพ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมไปจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้หลัก ด้วยการนำผลผลิตและสินค้าแปรรูป มาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง”

#อนันต์
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

" ,