โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น อ.คลองขลุง ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ, สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม, นายกแสน ผิวละออ, กำนันสมชาย ตั้งนิยม, ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ดำเนินการและกำกับดูแลความเรียบร้อยในการขุดลอกคลองข่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อบำรุงรักษาทางน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากการอุปโภคและบริโภค รวมถึงกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้งานในภาคการเกษตรให้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนรักษาความสมดุลของชุมชนและธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปรึกษาและหารือถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์และให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำและมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค รองรับน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

" ,