โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สุรชาติ” เสนอกรมชลฯ อนุมัติงบซ่อมเพิ่มเติมฝายวังบัว-วังยาง

“ส.ส.สุรชาติ” เสนอกรมชลฯ อนุมัติงบซ่อมเพิ่มเติมฝายวังบัว-วังยาง หวั่นกระทบเกษตรกร-ประชาชน ได้รับความเสียหายในวงกว้าง

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังกรมชลประทาน ถึงปัญหาเร่งด่วนจาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายชั่วคราววังบัว และโครงการฝายชั่วคราววังยาง ซึ่งในปี 2564 ประสบปัญหาน้ำหลากไหลพ้นข้ามสันฝาย ได้พัดพาหินและกล่องเกเบี้ยนจนได้รับความเสียหาย ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จึงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมชลประทาน เพื่อซ่อมแซมฝายชั่วคราวในวงเงินโครงการละ 9 ล้านบาท

โดยระหว่างการเข้าปฏิบัติงานซ่อมแซมฝายทั้ง 2 แห่ง ตรวจพบว่ากล่องเกเบี้ยน และสันฝายที่บรรจุหินถูน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนประจำปี 2556 เพิ่มเติม จากกรมชลประทาน จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมชลประทาน เพื่อเร่งพิจารณาและดำเนินการอนุมัติงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมฝ่ายชั่วคราวทั้ง 2 แห่ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรและประชาชนในวงกว้าง

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564

" ,