โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร. จ.พิจิตร”เสนอรัฐเร่งจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

“ส.ส. สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร.จ.พิจิตร” เสนอรัฐเร่งจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ !! “ส.ส. สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร. จ.พิจิตร” วอนรัฐเร่งจัดสรรจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 ที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ 63 และปี 65 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเวลาและมีความเสี่ยงสูงในการปกป้องพี่น้องประชาชน ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

" ,