โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัมพันธ์” ร่วมกรมโยธา-ผังเมือง ตรวจงานสร้างเขื่อนแม่น้ำโก-ลก

“ส.ส. สัมพันธ์” ร่วมกรมโยธา-ผังเมือง ตรวจงานสร้างเขื่อนแม่น้ำโก-ลก เตรียมรับสถานการณ์น้ำแก้ไขปัญหาผลกระทบประชาชนระยะยาว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะส.ส. นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (ส.ส. บีลา) พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส และคณะทีมงาน ส.ท. เทศบาลเมืองสุไหโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมริมแม่น้ำโก-ลก ที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพันครัวเรือนใน 8 ชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปี

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.นราธิวาส ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (เขื่อนกั้นน้ำ) แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มปี 2560-2564 จัดสร้างเขื่อนกั้นน้ำความยาว 5,153 เมตร พร้อมสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำที่ปากคลองบือเร็ง 1 และบือเร็ง 2 ขณะที่ระยะที่ 2 เริ่มปี 2564-2566 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกในตำบลปาเสมัส จัดทำเขื่อนความยาว 5,587 เมตร ในลักษณะคันกั้นน้ำแบบกำแพง พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีบ่อสูบน้ำ และทางลาดพร้อมคันดินตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก

“เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ใน ต.สุไหงโก-ลก และ ต.ปาเสมัส กว่า 3,123 ครัวเรือน ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบาลตำบลปาเสมัส มั่นใจว่าโครงการทั้งหมดนี้ จะสามารถแก้ปัญหาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปพื้นที่บ้านนูโร๊ะ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากชาวบ้าน ที่เรียกร้องให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของชาวบ้านในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อตรวจดูระดับน้ำและตรวจสอบการ
เตรียมความพร้อมของการรองรับสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

#สัมพันธ์มะยูโซ๊ะ
#สสบีลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 ธันวาคม 2564

" ,