โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัณหพจน์” ร่วมประชุมอนุกรรมาธิการ แก้ปัญหาน้ำมันพืชจากปาล์มปรับขึ้นราคา

“ส.ส. สัณหพจน์” ร่วมประชุมอนุกรรมาธิการ แก้ปัญหาน้ำมันพืชจากปาล์มปรับขึ้นราคา

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ บริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ปาล์มน้ำมัน) เข้าร่วมประชุม อนุกมธ. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 โดยมีความห่วงใยถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบางพื้นที่มีราคาขายขวดละ 60 บาท จากราคาตลาดที่ไม่ควรเกินขวดละ 58 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

“หวังว่ากรมการค้าภายใน จะชี้แจงถึงสาเหตุราคาน้ำมันปาล์มดิบในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เท่ากัน จนเป็นสาเหตุให้มีการใช้ราคาอ้างอิงดังกล่าว ปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวดเกินกว่า 60 บาท และการใช้หลักเกณฑ์ในการควบคุมราคา หรือตรึงราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ดังกล่าว”

ทั้งนี้ ยังได้ขอให้มีการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างเข้มงวด จากสาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ของประเทศมาเลเซีย-ไทย มีส่วนต่างที่เกินกว่า 8 บาท ซึ่งอาจเป็นเหตุจูงใจให้มีการลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

#สัณหพจน์สุขศรีเมือง
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2565

" ,