โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัณหพจน์” ร่วมตรวจโรงงานน้ำมันปาล์มติดตั้งมิเตอร์รับน้ำมันปาล์มเข้าระบบ

“ส.ส. สัณหพจน์” ร่วมตรวจโรงงานน้ำมันปาล์มติดตั้งมิเตอร์รับน้ำมันปาล์มเข้าระบบ”

สกัดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ มุ่งช่วยเกษตรสวนปาล์มรักษาระดับราคายั่งยืน

ส.ส. พปชร.จ.นครศรีฯ ลงพื้นที่โรงงานน้ำมันปาล์ม ปทุมธานี ตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำมันปาล์ม ครั้งแรกในไทย หวังช่วยป้องกันการลักลอบสต็อกน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ พร้อมเสนอตั้งสต็อกน้ำมันปาล์มกลางของรัฐ ช่วยชาวสวนปาล์มให้มีรายได้จากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

ดร. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ บริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ปาล์มน้ำมัน) ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม ประเภทถังจัดเก็บน้ำมันปาล์ม เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตามแผนงานของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ดร. สัณหพจน์ กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม (มิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันปาล์ม) เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ไม่ให้เกิดการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ มาสต็อกไว้ภายในโรงงานต่างๆ ช่วยให้เกษตรกร สามารถขายปาล์มน้ำดิบ ได้ในราคาคงที่ และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับแผนการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันปาล์มดังกล่าว ตามรายงานของกรมการค้าภายใน จำนวน 109 โรงงาน 469 ถัง ซึ่งยังพบว่า มีบางโรงงานไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณทั้งหมด ตัวอย่างเช่น บางโรงงานมี 49 ถัง แต่ติดตั้งมิเตอร์เพียง 44 ถัง และเหลือขนาดถังมีความจุมากถึง 1.5 ล้านลิตร จำนวนประมาณ 5 ถัง ซึ่งหากมีการลักลอบสต็อกสำรองน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ จะสร้างความเสียหายให้กับระบบโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

ล่าสุด คณะกมธ.น้ำมันปาล์ม ได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีดังกล่าวต่อกรมการค้าภายใน ในการประชุมหารือร่วมกัน และขอให้ตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันปาล์มในทุกโรงงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งวิธีการตรวจสอบถังบรรจุที่มีปริมาณน้อยกว่า 1,100 ลิตร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละโรงงาน ที่ไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์ (การติดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์จะใช้เฉพาะถังที่มีความจุเกิน 1,100 ลิตรขี้นไปเท่านั้น)

“สาเหตุที่ต้องมีการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน้ำมันแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นการตรวจสอบปริมาณน้ำมันในถังจัดเก็บทุกถัง ในทุกโรงงาน ซึ่งข้อมูลเรียลไทม์ดังกล่าวจะถูกอัพเดตในระบบของกรมการค้าภายใน ช่วยให้สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์มในสต็อกได้ตลอดเวลา และควรเปิดเผยข้อมูลให้เกษตรกร และประชาชนรับทราบเป็นรายวัน ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยไม่มีข้ออ้างว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาอธิบดีกรมการค้าภายใน ไม่เคยมาชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง ต่อกมธ.แม้แต่ครั้งเดียว มีแต่ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงและไม่สามารถตอบคำถามในประเด็นสำคัญได้” ดร.สัณหพจน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ตนขอเสนอแนวคิดการจัดตั้งสต็อกน้ำมันปาล์มกลางของรัฐบาล ในความดูแลของกรมการค้าภายใน เพื่อตัดขั้นตอนการสต็อกน้ำมันปาล์มในมือนายทุน ทำให้ระบบการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยให้เกษตรกรและะชาวสวนปาล์มน้ำมัน มีรายได้อย่างยั่งยืน

#ดรสัณหพจน์สุขศรีเมือง
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 ธันวาคม 2564

" ,