โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. สัณหพจน์ เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!

เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!
“ส.ส. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ในฐานประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบ การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาพิจารณากำหนดโครงสร้างปาล์มน้ำมันทั้งระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการบริหารต้นทุน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างโรงงานปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

" ,