โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. วันชัย” เร่งกระทรวงศึกษาฯ ฟื้นฟูศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ

“ส.ส. วันชัย” เร่งกระทรวงศึกษาฯ ฟื้นฟูศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ เพื่อเป็น LANDMARK และแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำทะเล

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความล่าช้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 13 ปี และได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความทรุดโทรม และไม่มีความชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ซึ่งทำให้เป็นที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งในการใช้งบประมาณของทางราชการ และหากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ดังนั้น จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งดำเนินการแก้ไข และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์น้ำทะเล และให้ประชาชนใน จ.สงขลา และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

#วันชัยปริญญาศิริ
#ส.ส.สงขลา
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร.
#กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2564

" ,