โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. วันชัย” มอบเสื้อทีมปฏิบัติการ อสม.รพ.สต.บ้านทุ่ง สร้างขวัญกำลังใจ

“ส.ส. วันชัย” มอบเสื้อทีมปฏิบัติการ อสม.รพ.สต.บ้านทุ่ง สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลด้านสาธารณสุข

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่มอบเสื้อกั๊กสีเทา (นักรบสีเทา) ให้กับพี่น้อง อสม. รพ. สต. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3, 7 และ อสม. หมู่ที่ 1, 2, 8, 9 และ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา ทั้งนี้ ยังได้อวยพรให้พี่น้อง อสม. ทุกคนจงประสพแต่ความสุขสมหวังและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่และตลอดไป…

“การมอบเสื้อกั๊กสีเทาในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มีความเป็นระเบียบในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณ อสม.ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น และเสียสละมาโดยตลอด”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565

" ,