โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.วัฒนา พปชร.ลำปาง มอบอาหาร-น้ำดื่ม จนท. ตรวจโควิดเชิงรุก

ส.ส.วัฒนา พปชร.ลำปาง มอบอาหาร-น้ำดื่มจนท.ตรวจโควิดเชิงรุก ดูแลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดต่อเนื่องให้กับประชาชนในอำเภอแม่พริก

ส.ส.วัฒนา สิทธิวัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จังหวัดลำปาง ได้มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวกล่อง น้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูป แมส แอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำด่านกักตัวตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ภายหลังจากที่ ได้รับการประสาน จากนายอำเภอแม่พริกและสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว การแพร่ระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ ง่ายกว่าช่วงปกติ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทีมงาน คุณ สายพิน สันทัด ผู้ชำนาญการ คุณ สมชาย เก่งสาริกัน ผู้ช่วยส.ส.เขตอำเภอแม่พริก คุณ คมสัน จิตรมั่น ผู้ช่วยส.ส.เขตอำเภอเถิน คุณ ทิวา ดวงชัย เลขาประจำตัว ส.ส. เป็นตัวแทนมอบให้แก่นายอำเภอแม่พริก พร้อมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบเพื่อจะนำไปให้แก่ด่านกักตัวของอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

" ,