โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ยงยุทธ” ส่งเสริมอาชีพชาวสมุทรปราการ จัดอบรมขายสินค้าออนไลน์

“ส.ส.ยงยุทธ”ส่งเสริมอาชีพชาวสมุทรปราการ จัดอบรมขายสินค้าออนไลน์ –สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมงานสัมนาที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบัญชีจนถึงการปิดการขาย

ทั้งนี้ ยังได้จัดการอบรมให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการขายระบบออนไลน์ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจออนไลน์ ทำให้เกิดเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก เพื่อนำไปจุนเจือครอบครัวต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ณ ห้องสัมมนา 1 โรงแรม MAYSON PALACE จ.สมุทรปราการ

“การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการขายผ่านระบบออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชน ในการสร้างงานและอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัว และขอย้ำว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อเนื่อง”

#ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตร
#สสสมุทรปราการ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2565

" ,