โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. มานัส เขต 5 จ.พิษณุโลก สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และวิสากิจชุมชน

ส.ส.มานัส เขต 5 จ.พิษณุโลก สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และวิสากิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ชุมชน

นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.เขต 5 จ.พิษณุโลก พปชร. มอบหมายให้ทีมงาน เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งใจให้กีฬา” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน บ้านนาโพธิ์นาจานคัพ ครั้งที่ 2 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มอบเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเส้นทางเข้าหมู่บ้าน วัด โรงเรียน บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และมอบเงินสนับสนุนหน่วยกู้ภัยบูรพา จุดบริการดูแลพ่อแม่พี่น้อง ชาวชาติตระการ จ.พิษณุโลก

นอกจากนี้ ยังให้ทีมงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านถํ้าพริก ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชน พร้อมมอบนํ้าดื่มสนับสนุนด้วย

“เราไม่ทิ้งกัน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง คือหน้าที่ของเรา”

#สสมานัส #พิษณุโลก #พิษณุโลกเขต5 #สสพปชร #พลังประชารัฐ #พลังประชารัฐรวมไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม 2564

" ,