โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ภูเก็ต” ขอรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลาย ขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการออกไปอีกวันละ 3 ชั่วโมง เป็นของขวัญให้ผู้ประกอบการ

“ส.ส.ภูเก็ต” ขอรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลาย ขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการออกไปอีกวันละ 3 ชั่วโมง เป็นของขวัญให้ผู้ประกอบการ

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณีมาตรการการผ่อนปรน การขยายเวลาเปิดปิดของสถานบริการในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเขตของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น ภูเก็ต สมุย พัทยา เป็นต้น เนื่องจากเรื่องนี้ผู้ประกอบการรายเล็กได้เคยร้องขอมาแล้วในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางรัฐมนตรีท่องเที่ยว ผ่านทางกระทรวงการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกหน่วยงานเห็นด้วยในการผ่อนปรนขยายเวลาการเปิดปิดสถานบริการออกไป อีกอย่างน้อยวันละ2 ถึง 3 ชั่วโมง

“แต่จนถึงขณะนี้ปรากฏว่ามาตรการดังกล่าว ยังไม่มีการผ่อนปรนแต่อย่างใด ผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุข ถึงข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ด้านอุบัติเหตุ หรืออาการแพ้เชื้อโรค ขอเรียนว่าสิ่งที่ท่านกังวลและอ้างถึงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่จริง สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยว แล้วก็สถานการณ์เหล่านั้นได้ผ่อนคลายไปพอสมควรแล้ว แต่มาตรการการควบคุมท่านไม่ได้ผ่อนคลายให้เอื้อและสอดรับกับความเป็นจริงเลย แล้วผู้ประกอบการจะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างไร

ทั้งนี้ ตนขอให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ เพื่อออกมาตรการผ่อนคลายการเปิดปิดสถานบริการออกไปอีกอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง ขอเป็นของขวัญให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #นัทธีถิ่นสาคู
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 ธันวาคม 2565

" ,