โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม หวั่นเป็นช่องทางผูกขาด ปชช.เสียประโยชน์แบกภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เกรงว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการผูกขาดทางการค้า และอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ดังนั้น อยากให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบอกเสียงไปยังสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง (กสทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) เพื่อเข้ามากำกับและดูแล พร้อมทำการศึกษาถึงผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากควบรวมกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกรุงเทพ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

" ,