โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคภูมิ เสนอรัฐผ่อนปรนขยายเวลา ท่าข้ามแดน จ.ตาก เอื้อการค้า ปชช.

ส.ส. ภาคภูมิ เสนอรัฐผ่อนปรนขยายเวลา ท่าข้ามแดน จ.ตาก เป็น 7 วันเอื้อการค้า ปชช.

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส. ตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงการก่อจราจลในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบกับกลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมานอกพื้นที่ และตั้งกลุ่มมั่วสุมบริเวณถนนสายแม่ระมาด-ท่าสองยาง-แม่ฮองสอน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศให้เข้ามาแสดงจุดยืน เพื่อเข้ามาแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกรณีการมั่วสุมของกลุ่มผู้ประท้วง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ฝากไปถึงผู้ว่าราชการ จ.ตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-
เมียนมา เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนวันเปิดท่าข้ามแดน จาก 5 วัน เป็น 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการอนุญาตให้มีการนำเข้าโค-กระบืออย่างถูกกฎหมายข้ามแดน เพราะที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับ จ.ตาก และประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าที่สูงมาก

#ภาคภูมิบูลย์ประมุข
#สสตาก
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

" ,