โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอนกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติงบประมาณปี 67 สร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

“ส.ส.พิจิตร” พปชร.วอนกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติงบประมาณปี 67
สร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภา เสนอถึงสำนักบริหารโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากประชาชนในอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลัก โดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาโครงการเบื้องต้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 มีความเห็นร่วมกันว่า ควรวางแผนการบริหารการจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพบว่ามีพื้นที่แม่น้ำยมในหมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้ง อำเภอโพทะเล สามารถดำเนินการสร้างเป็นอาคารบังคับน้ำได้ ระยะทางมากถึง 9.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลท่านั่ง ตำบลท่าเสา ตำบลบางคาน และตำบลบ้านน้อย

“ขอให้อนุมัติประมาณปีพ.ศ. 2567 เพื่อให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจออกแบบการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อการจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก หรือเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และยังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 ธันวาคม 2565

" ,