โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. พรชัย เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร สืบสานความสามาคีในชุมชน

ส.ส. พรชัย เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร สืบสานความสามาคีในชุมชน ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร เขต1 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือยาว 7 ฝีพาย ซึ่งจัดโดยชุมชนหลวงพ่อขาวพัฒนา หมู่ที่ 4 ณ บริเวณคลองบ้านไร่ (บริเวณสวนรัก หมู่4) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และสอนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการสืบสาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว ส.ส. พรชัย ยังได้สนับสนุนเงินรางวัล ถ้วยรางวัลและน้ำดื่ม ส.ส.พรชัย อินทร์สุข ให้กับกิจกรรมงานแข่งขันเรือยาว ครั้งนี้ด้วย

#ไม่หนีหายไปไหน
#พรชัย อินทร์สุข
#พลังประชารัฐ
#ประเพณีแข่งเรือยาวจ พิจิตร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

" ,