โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.พยม” เร่งของบรัฐจัดสร้าง รพ.สต. เพิ่ม รองรับประชาชน จ.สงขลา

“ส.ส.พยม” เร่งของบรัฐจัดสร้าง รพ.สต. เพิ่ม รองรับประชาชน พร้อมเสนอปรับปรุงยกพื้นถนนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา

นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนใน จ.สงขลา เพื่อเร่งและติดตามเรื่องงบประมาณโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แห่งใหม่ จากการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับงบประมาณโครงการยกระดับพื้นผิวถนน ถ.กาญจนวนิช อ.เมือง เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านเคหะฯ ที่ตั้งอยู่ใน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำโครงการเสนองบประมาณ ดังนั้น จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งพิจารณาเรื่องงบประมาณทั้ง 2 โครงการ พร้อมดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

#พยม พรหมเพชร
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564

" ,