โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.13 คน เข้ารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ม 2 วัน รวม ส.ส.พร้อมทำหน้าที่ดูแลประชาชนแล้ว 30 คน

ส.ส.พปชร.13 คน เข้ารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ม
2 วัน รวม ส.ส.พร้อมทำหน้าที่ดูแลประชาชนแล้ว 30 คน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานผล การเข้ารายงานตัว ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ใหม่ เป็นวันที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยวันนี้มี ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางเข้ารายงานตัวจำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง,นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี,นายอนุรัตน์ ตันบรรจง ส.ส.พะเยา,นายวิริยะ ทองผา ส.ส.มุกดาหาร,นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.จังหวัดหนองคาย

ส.ส.เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ,นางพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ,นายอัคร ทองใจสด ,นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์,นายวรโชติ สุคนธ์ขจร และ ส.ส.กำแพงเพชร ประกอบด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์,นายอนันต์ ผลอำนวย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 มิถุนายน 2566

" ,