โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง แข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกระเหรี่ยง แข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ พปชร. จ.เพชรบุรี” เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาข้าวห่อบ้านลิ้นช้าง “อั๊งมีทองคัพ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในประเพณีข้าวห่อกระเหรี่ยง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 12-30 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่คู่ลูกคู่หลาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการสานความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

" ,