โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. เพชรบุรี ร่วมกับชุมชน กำหนดจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

ส.ส.พปชร. เพชรบุรี ร่วมกับชุมชน กำหนดจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ พปชร. จ.เพชรบุรี” เปิดโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ที่บ้านนาขลู่ ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนในการดำเนินการและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ในการสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายไม่น้อยกว่า 60% พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

" ,