โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ประสานหน่วยงานแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ประสานหน่วยงานแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล พปชร. จ.เพชรบุรี” ร่วมประชุมหารือถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายวิทยา แสนกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ว่าเกิดกรณีน้ำท่วมขังถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สร้างความลำบากในการเดินทางให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ส.ส.สาธิต จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือในครั้งนี้ และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประรัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนกินดีอยู่

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นายวิทยา แสนกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จากกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

" ,