โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. สุโขทัย ร่วมส่งมอบโค 2 พันตัว สนับสนุนอาชีพรายได้เกษตรกรไทย

ส.ส.พปชร. สุโขทัย ร่วมส่งมอบโค 2 พันตัว สนับสนุนอาชีพรายได้เกษตรกรไทย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” ร่วมงานพิธีมอบโค จำนวน 2,000 ตัว โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 9 อำเภอ นำไปเลี้ยงเพื่อการเกษตรต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีอาชีพและมีโคเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างงานและสร้างราย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชาชรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 สิงหาคม 2565

" ,