โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. สมุทรปราการ ส่งเสริมรายได้ปชช. จัดอบรมวิชาชีพสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ส.ส.พปชร. สมุทรปราการ ส่งเสริมรายได้ปชช. จัดอบรมวิชาชีพสร้างเศรษฐกิจฐานราก

“ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พปชร. จ.สมุทรปราการ” เข้าร่วมงานกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริม ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชน (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตำบลนาเกลือ ตำบลบางจาก และตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะฝีมือให้กับพี่น้องประชาชน โดยนำสิ่งของต่างๆ มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าฝึกอบรมตามเป้าหมาย 200 คน เข้าฝึกอบรมใน 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการพับเหรียญ หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน หลักสูตรการทำสบู่เหลวล้างมือ และหลักสูตรการกระเป๋าผ้าเพนท์

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2565

" ,