โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นราธิวาส สืบสานประเพณีกวนข้าวอาซูรอ สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น

ส.ส.พปชร.นราธิวาส สืบสานประเพณีกวนข้าวอาซูรอ สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.วัชระ ยาวอหะซัน พปชร.จ.นราธิวาส” จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประเพณีการกวนข้าวอาซูรอ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และสร้างความสามัคคีและความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้คนทั่วไปรับประทาน ณ บ้านพักส่วนตัว ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนมูฮรอม อันเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับ มิได้เป็นพิธีกรรมหรือศาสนกิจที่บังคับให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ แต่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2565

" ,